People eCards


There's nothing like a good proverb, and there's no better way to give your card that special touch than by choosing the right one. This page is full of wonderful proverbs that we have assembled in Gaelic with the English translation, we hope that you and enjoy and/or use them.

A tip to spice up your ecard, copy one of these proverbs, then paste it into your ecard. We also have a selection of blessings and sayings for you to read and use.

Blessings | Proverbs | Toasts and Greetings | Quips


line

Dá fheabhas é an t-ól is é an tart a dheireadh.
Good as drink is, it ends in thirst.

line

An rud nach leigheasann im ná uisce beatha níl aon leigheas air.
What butter or whiskey doesn't cure, cannot be cured.

line

An té a dtéann cáil na mochéirí amach
dó ní miste dó codladh go méanlae.
He who gets a name for early rising
can stay in bed until midday.

line

Molann an obair an fear.
The work praises the man.

line

Mol an óige agus tiocfaidh sí.
Praise the young and they will blossom.

line

Bionn ceann caol ar an óige.
You cannot put an old head on the young.

line

Níl aon leigheas ar an ngrá ach pósadh.
The only cure for love is marriage.

line

Is é do mhac do mhac go bpósann sé,
ach is í d'iníon go bhfaighidh tú bás.
Your son is your son till he takes a wife,
but your daughter is your daughter for all of your life.

line

Ní thuigeann an sách an seang.
The well-fed does not understand the lean.

line

Is buaine port ná glór na n-éan,
Is buaine focal ná toice an tsaoil.
A tune is more lasting than the song of the birds,
And a word more lasting than the wealth of the world.

De réir a chéile a thógtar na caisleáin.
It takes time to build castles.

line

Is maith an scáthán súil charad.
A friend's eye is a good mirror.

line

Maireann croí éadrom i bhfad.
A light heart lives long.

line

Níl aon tinteán mar do thinteán féin.
There is no fireside like your own fireside.

line

Is fada an bóthar nach mbíonn casadh ann.
It is a long road that has no turning.

line

Is gaire cabhair Dé ná an doras.
God's help is nearer than the door.

line

Is maith an scéalaí an aimsir.
Time is a great storyteller.

line

An rud a líonas an tsúil líonann sé an croí.
What fills the eye fills the heart.

line

Bíonn súil le muir ach ní bhíonn súil le tír.
There's hope from the ocean but none from the grave.
(an emigrant's proverb)

line

Ní dhéanfach an saol capall rás d'asal.
All the world would not make a racehorse from an ass.

line

Bíonn gach tosach lag.
Every beginning is weak.

line

Is teann madra ar a thairseacht féin.
Every dog is bold on its own doorstep.

line

Is glas na cnoic i bhfad uainn.
Distant hills look green.

line

Giorraíonn beirt bóthar.
Two shorten the road.

line

Ni he la na gaofar la na scoilb.
Don't make hay on a windy day.

line

Is maith an t-anlann an t-ocras.
Hunger is a good sauce.

line

Is beag an domhain é.
It's a small world.

line

Is fearr go mall ná go brách.
Better late than never.

line

Is maith le Dia cúnamh.
God helps those who help themselves.

line

Grá, Dilseaght, Cairdeas
Love, Loyalty, Friendship.

Blessings | Proverbs | Toasts and Greetings | Quips


Search for an eCard:


About Irish Corner Donations

home | ecards | ireland | st. patrick | artists | guestbook | contact us

© Irishcorner.com and contributors.
All rights reserved. Privacy Policy