People eCards

Smaointe is an Irish Language Business, which specialises in design and production of Irish Language greeting cards and with English translation. The cards are suitable for the Irish speaker, the learner or those interested in 'things Irish'. These cards cover a wide range of occasion and design to offer choice of both the modern and traditional, with the emphasis being firmly on the Irish Language. The greetings are Irish in origin and stem from our own traditions and customs, which are still relevant today. What better way is there to send that special Irish greeting to those close to you!

If you are interested in more information regarding Smaointe and purchasing their greeting cards, please visit their Website or email: [email protected]

Is gnó Gaeilge Smaointe a dhearann 's a dhéanann cártaí beannachtaí sa Ghaeilge agus Béarla leo. Tá na cártaí fóirsteanach don chainteoir dhúchas, don fhoghlaimeoir, agus don té a bhfuil speis aige (nó aice) i rudaí Gaelacha. Cludaítear ócáidí agus dearaí den achan sort, idir nua-aimseartha agus tradaisiúnta, chun go mbeidh rogha mhaith agat, agus an bhéim i gcónaí ar an Ghaeilge. Is as Éirinn agus as ár gcuid traidisiúnta na beannachtaí, atá chomh bainteach sa lá atá inniu ann agus a bhí fadó. Cén dóigh is fearr chun beannacht fíor-Éireannach a thabhairt don duine atá mór i do chroi!

Click here to see all of Smaointe's eCardsSearch for an eCard:


About Irish Corner Donations

home | ecards | ireland | st. patrick | artists | guestbook | contact us

© Irishcorner.com and contributors.
All rights reserved. Privacy Policy